Ja, vi ved det godt!

2. oktober 2014

Vi har ikke været gode til at få opdateret vores nyhedsside!

Men vi ser tilbage på et år, hvor vi har haft drøn travlt!

Til trods for at vi har haft de bedste intentioner, må vi også erkende at ”nyheds ansvaret” er blevet kastet rundt mellem hinanden. Men hver gang også blevet nedprioriteret grundet travlheden.

Derfor er det nu også tid til forandring!

Jesper har derfor fået ansvaret for jævnligt, at opdatere siden.

Da forsømmelsen har varet ca. et års tid er her en lille opdatering over de væsentlige nyheder gennem det seneste år.

 

 • Ny liebhavervilla i Høsterkøb ved Hørsholm. Området er udpeget som regionalt kulturhistorisk interesseområde med en deraf meget stram lokalplan. Lokalplanen stiller strenge krav til, at renovering, tilbygning og nybygning i området tilpasses den oprindelige bygningsmasse tilbage fra 1800-tallet. Efter en lang proces er projekteret nu klar til opførelse.
  Læs mere…

 • Ny forstander bolig til Idrætsefterskolen Lægården, Holstebro. Som en ekstra udfordring skulle den eks. Delvise fritlagte kælder på ca. 40m2 bibeholdes og integreres i den samlede nye bygningsarkitektur. Endvidere var det vigtigt for forstanderen og hans familie, at få en god ramme for deres privatliv samtidig med at den tætte forbindelse til skolen holdes intakt. Byggeriet er under opførelse.
  Læs mere…

 • Ny produktionshal på ca. 1400m2 for AH Industries i Horsens. Produktion af vindmøllekomponenter. De store belastninger fra traverskraner i bygningen samt jordbundsforholdene gav visse udfordringer i forbindelse med udarbejdelse af funderingsprojektet. Byggeriet er udført med MVR Entreprise som totalentreprenør og DS-Flexhal som stålleverandør.
  Læs mere…

 • Udført detail og ingeniør projekt på Energiboligerne på Skivevej, Holstebro. Boligerne er udformet således, der er skabt balance mellem energiforbruget og energitilskudet. Byggeriet udføres med Knudsgaard A/S som totalentreprenør og A2-Arkitekterne som arkitekt.

 • Udarbejdet projekt for ny integreret børneinstitution i Bur med Holstebro Kommune som Bygherre. Et krav til byggeriet er, at det ud over at være børneinstitution om dagen også skal kunne fungerer som ungdomsklub om aftenen. Endnu et ønske fra kommunens side er, at byggeriet på sigt, med få midler, skal kunne ændre anvendelse til kulturhus, ældrecenter eller lignende.
  Læs mere…

 • Ny bolig i Århus for Marianne Eihilt. Med ønske om en tagterrasse i et etplanshus kom den arkitektoniske tankegang virkelig i brug, således sammensmeltningen mellem funktionalitet og arkitektur blev tilgodeset. Byggeriet er under opstart.
  Læs mere…

 • Implementering af tegneprogrammet Revit, som på nuværende tidspunkt er ved at blive opsat iht. IKT.  Dette arbejde startede i januar.

 • Det er nu også muligt at følge os på facebook.